ГОРАН И ХРИСТИНА

Фотосесиа за потребие на кампањата за превенција од ХИВ и СИДА. .Ја работевме кампањата која вклучуваше снимање на серијал од емисии и изработка на флаери и билборди за информирање на јавноста .

СИТЕ ЕМИСИИ