ЖИВОТОТ Е ШКОЛО

Се она што сме го слушнале од возрасните за тоа каков треба да е животот.

ТАБУ
Најголемите табуа во Македонија. Нешто што воопшто не е табу во светот.

СИТЕ ЕМИСИИ