ПОГРЕШНИ ВРСКИ

Во животот човек мора да стекне искуство. Во љубовта тоа се прави со погрешни врски.

ТВ ПРЕЗЕНТЕРКА
Како соопштувањето на тешки вести влијае врз тв презентерките и како веќе се станува рутина.

СИТЕ ЕМИСИИ