Зоран Михаjлов

Легенда на македонското спортско новинарство!

Тоа што го знае Зоран го нема ни на Google.