ВЛИЈАНИЕТО НА ПРИВАТНИОТ ЖИВОТ ВРЗ РАБОТАТА

Балансот помегу работата и приватниот живот е се поголем предизвик во денешно време. Честите промени на пазарот ,конкуренцијата, брзиот ритам на живот и притисоците се појавуваат од сите страни.
Подолгото работно време влијае на друштвениот, фамилијарниот и љубовниот живот. Слободното време е сведено на минимум, лугето мислат дека не можат или не знаат како да го подредат својот живот.
За тоа колку влијае приватниот живот врз професионалниот и обратно, психологот Благица Ризова Тулов вели :
„Најчесто лугето знаат да кажат -Тој е на работа супер, кога оди дома има проблем, што е неверојатно. Најчесто тие две полиња се тесно поврзани едно со друго .
Не значи ако сум го однел проблемот од работа дома дека јас сум го решил проблемот. Тоа значи дека имам и дома и на работа проблем и обратно. Проблемот од дома не можам да го оставам дома . Има често верувања, остави го емоциите пред врата но тоа е невозможно. Ние влегуваме на работа со целата личност, со сите емоции и е невозможно да ги оставиме пред врата и дома и тоа не може да се случи . “
Останатиот дел од интервјуто со нашата соговорничка следете го во емисијата СИНЕРГИЈА со наслов ВЛИЈАНИЕТО НА ПРИВАТНИОТ ЖИВОТ ВРЗ РАБОТАТА

СИТЕ ЕМИСИИ