2020 ФЕВРУАРИ – 2

ПОТРЕБНА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

– На текстилната индустрија и припаѓа 23 отсто од целото индустриско производство

– Голем проблем е недостигот на квалификуван кадар

– Модернизацијата на машинскиот парк , ќе се овозможи  да се заменат повеќе операции

 


ЕВРОПСКИОТ НЕВЛАДИН СЕКТОР БАРА ДАНОК НА МЕСО

– Холандски невладини организации до европските пратеници поднесоа предлог за данок врз месото

– Предлогот предвидува диференцирана такса врз месото

– Целта е да се поттикне потрошувачот да ги ревидира навиките на консумација на месо

 


НЕОПХОДНА СТРАТЕГИЈА ЗА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

– Стопанската комора смета дека индустријата мора да се пренасочи

– Потребно е креирање промотори за извоз во прехранбената индустрија

– Водечки конзервната и пекарската индустрија

СИТЕ ЕМИСИИ