ТРИ БИЗНИС ВЕСТИ

ЕУРОЛИНК СО НОВ ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОДУКТ-ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ И ВЕЛОСИПЕДИ

– Новиот производ започна од ноември 2020 год. Под слоганот “Сврти на сигурно”

Полиата за осигурување на велосипедисти и велосипеди нуди осигурување при незгода, одговорност кон трети лица и каско за велосипеди

 Каското е единствено решение кое овозможува финансиска надокнада при кршење на велосипедот, оштета и најважно кражба, без разлика каде настанала кражбата

 Основниот пакет BIKE чини 61,5 денари, а проширениот пакет BIKE+ со вклучено каско осигурување се пресметува зависно од вредноста на истиот и започнува од 100 денари месечно

 


НОВ ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ ЗА ТРГОВИЈА

 Проектот за нов едношалтерски систем за трговија е во насока на стратешките определби за унапредување на регионалната соработка

 аботен состанок за развој на Нацрт концептот за нов едношалтерски систем за трговија

 Реализацијата на овој проект ќе резултира со намалување на трошоците за извоз и увоз

– Ќе се овозможи  редукција на не-тарифните бариери, времето за царинење на стоките и сите други пропратни трошоци, за најмалку 10 отсто


ДО КРАЈОТ НА ГОДИНАТА 6000 ЛИЦА ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИ ЗА ПЕНЗИОНИРАЊЕ

 – Анализи на Министерството за труд и социјална политика

 –  Возрасната граница за пензионирање со 64 години ќе ја достигнат  околу 6.000 лица

Согласно предложените законски измени сите тие нема да одат во пензија

Дел  од нив веќе имаат поднесено барање за продолжување на работниот однос