НОВИ СОФТВЕРСКИ РЕШЕНИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Управувањето со човечките ресурси влијае на развојот на компаниите. Зголемување на продуктивноста, скратување на  времето за администрација и  поедноставување на работните процеси, може да се постигне со нови и современи софтверски решенија. Современите софтверски решенија во секторот за управување со човечки ресурси,  директно влијаат на  долгорочно зголемување на приходите. Во емисијата преку анализата, се потенцира и значењето на  македонското софтверско решение за управувањето со човечките ресурси, на компанијата „Виднеш сочушнс“ Скопје. Функцијата на  софтверот е да  собира статистички, квантитативни и квалитативни податоци за вработените на компанијата, кои податоци  овозможуваат правилно носење одлуки, од кои во голема мера зависи успехот во работењето.Со тоа, се надминуваат проблемите во компаниското работење во делот на метриките, индивидуално по вработен,  точноста на податоците и потреба од рачни интервенции, како дел од проблемите кoи сe појавуваат во управувањето со човечките ресурси.Затоа, компаниите треба да имплементираат вакви напредни софтверски решенија, бидејќи само со вложување во дигитална трансформација,  ќе може да постигнат развој и конкурентност.

Анализа во емисијата со соговорниците:

Дарко Мицкоски – главен извршен директор  на „Виднет солушнс“ Скопје

Мирослав Драганов – со-основач и менаџер за продажба во „Виднет солушнс“ Скопје

Пенка Мукаетова – сопственик и генерален менаџер на „Консалтинг интер груп“

СИТЕ ЕМИСИИ