ЏОН Д.РОКФЕЛЕР

Успехот во бизнисот низ искуствата на најголемите светски лидери и менаџери, меѓу кои Џон Д.Рокфелер, првиот американски милијардер, кој фасцинира со својата генијалност и постигнувањата во бизнисот. Потоа, Питер Дракер, Лари Елисон, Лашми Митал. Умови кои со своето претприемачко искуство, со прифаќањето на ризиците во основањето на своите бизниси, покажале дека може да се оствари секоја идеја, ако се менаџира добро, ако се биде лидер кој мисли по принципот кога луѓето ќе видат каде оди лидерот , станува полесно да се мотивираат и да се водат напред, кон успехот на компанијата. Нивните пораки за успех во бизнисот,пренесени во следното видео:

СИТЕ ЕМИСИИ