за ПРОЕКТОТ

ДЕТСКИ МУЗИЧКИ ФЕСТИВАЛИ

Музика..таленти..музика..илјадници деца..
Време..љубов..детска страст..
Која е последната детска песничка која ја паметите од вашето детство?
Која е образовната функција на музиката? Се радувате ли и Вие со Вашите деца на прекрасните детски песни?

НАША ТВ во својот концепт, визија и мисија, како една од главните цели ја има зацртано целта да се допре на најдобар можен начин до најмладата публика – децата.

За остварување на оваа цел, НАША ТВ има редовна соработка со сегашините и поранешните организатори на сите детски музички фестивали, чии изданија од години наназад, но и најновите, редовно ги емитува на својата програма.

Секој ден на НАША ТВ се присутни Златно славејче, Поточиња, СИ-ДО, Тра-ла-ла, Лавчиња
Од 55 концерти, продуциравме 165 емисии во времетраење од 30 минути.

Кон проектот