За NOVA

 

Нашата училишна мисија е:

Откријте се себеси и другите, во срцето и умот, не плашејќи се од можностите. Нашата училишна визија е да ги негуваме креативните сили и можности на нашите ученици и да им овозможиме да напредуваат. Да бидат ангажирани ученици и да им помогнем да најдат свое чувство за цел. да ги подготви учениците за живот во кој што ги дизајнираат, создаваат, споделуваат и ги остваруваат своите цели. Целта ние е да ги лансираат учениците во општеството вооружени со своите страсти и расположенија, вештини и способности за учење и да влијаат на позитивните промени. Училишни верувања 1. Ние сме заедница на ученици каде образованието е заеднички потфат на сите вклучени во процесот, на нашите ученици, на родителите, на вработените  и на наставниците (сите сме обединети во заедничко патување)

  1. Ние веруваме во негување на начинот на размислување за раст кај секој ученик и создавање на бесконечен потенцијал на нашите членови и колективот како сила на нашата заедница (Наша цел е растот како дестинација)
  2. Ние им обезбедуваме на нашите ученици алатки потребни за да се вклучат во живот со страсни активности, со автентичност и интегритет (Ние сме верни на себе)
  3. Ние веруваме дека нашите ученици се најдобри кога имаат одговорност едни кон други и кога мегусебе се однесуваат со достоинство и почит (… и одговорни се пред другите)
  4. Ние веруваме дека учениците напредуваат во безбедна и негувана околина, олеснета од наставици кои се компетентни водачи и примери за учење и поучување (Ние го разбираме лидерството како одговорност на сите)
  5. Ние веруваме дека нашите ученици треба да ја разберат различноста во сите нејзини локални и глобални контексти и да се вклучат во обликувањето на подобра заедничка иднина (Веруваме дека различноста е она што го прави целото поголемо од неговите делови)

 

Кон проектот