ПРОЕКТ ЗДРАВЈЕ МЕЛЕМ ОД ВКУСОВИ – Здрав начин начин на исхрана

Гости соговорници:

Андријана Срчокова – сопственичка на „Мелем од вкусови”

Ана Јорданова Дубровска – сопственичка на „Мелем од вкусови”

Надица Илиевска – нутриционист

 

 

ЕМИСИИ