МИЛОРАД СТОЈМАНОВСКИ

Спортот не може без оние што го афирмираат и бележат резултатите  – спортските новинари. Едно од нашите најпознати пера е и Милорад Стојмановски, кој во 2022 година од Сојузот на спортовите на Скопје, беше прогласен за новинар на годината.

СИТЕ ЕМИСИИ