Home Култура Uncategorized @mk
Трговијата со професионален алат, машини и опрема е развиена, а потребите на пазарот се задоволени.Компаните кои работат во дејноста, вложуваат во развојот за да...
АВТОРСКИ ПРАВА Создавате дело. Било какво. Предмет. Текст. Фотографија. Вие сте авторот. Вие сте сопственикот. Сакате да го продадете делото? Го продавате. Делото има нов сопственик. Повторно...
ШТО БАРАШ? НАША ТВ ! ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА ПАМЕТНИ ГЛЕДАЧИ! Ви треба филм, емисија, серија, настан, кој веке сме го прикажале ? Гледајте го на репризата на НАША...
МАРКЕТИНГ Ние работиме во маркетинг секторот. Ние не рекламираме. Ние анализираме, создаваме стратегии,  примаме совети и советуваме. Пренесуваме нечии искуства..И своите секако.. Емитуваме рекламни материјали...

Последни написи

ТРИ БИЗНИС ВЕСТИ

ЕУРОЛИНК СО НОВ ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОДУКТ-ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ И ВЕЛОСИПЕДИ - Новиот производ започна од ноември 2020 год. Под слоганот “Сврти на сигурно” - Полиата за осигурување...

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАШТИТАТА НА ПРАВАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

Заложбите за поголеми потрошувачки права и нивното постојано унапредување треба да биде приоритет. Eдукацијата на потрошувачите за одржлива потрошувачка, обезбедување соодветни информации за производите,...

РАЗВОЈ НА ТРГОВИЈАТА СО АЛАТИ И МАШИНИ ЗА ИНДУСТРИЈАТА И ДОМАЌИНСТВАТА

Трговијата со професионален алат, машини и опрема е развиена, а потребите на пазарот се задоволени.Компаните кои работат во дејноста, вложуваат во развојот за да...

БИЗНИС СО ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ

Производството и дистрибуцијата на училишни и канцелариски материјали , издаваштвото, нагледните средства и помагала за образованието , влијаат на квалитетното изведување на образовниот процес...

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И НАПРЕДНИ ИТ РЕШЕНИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

Дигиталната ера  го трасираше патот за развој на дигитализацијата во градежниот сектор.ИТ компаниите, кои ги следат светските достигнувања на ова поле, со иновативен пристап, креираа...
LIVE