Home Култура Uncategorized @mk
Трговијата со професионален алат, машини и опрема е развиена, а потребите на пазарот се задоволени.Компаните кои работат во дејноста, вложуваат во развојот за да...
АВТОРСКИ ПРАВА Создавате дело. Било какво. Предмет. Текст. Фотографија. Вие сте авторот. Вие сте сопственикот. Сакате да го продадете делото? Го продавате. Делото има нов сопственик. Повторно...
ШТО БАРАШ? НАША ТВ ! ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА ПАМЕТНИ ГЛЕДАЧИ! Ви треба филм, емисија, серија, настан, кој веке сме го прикажале ? Гледајте го на репризата на НАША...
МАРКЕТИНГ Ние работиме во маркетинг секторот. Ние не рекламираме. Ние анализираме, создаваме стратегии,  примаме совети и советуваме. Пренесуваме нечии искуства..И своите секако.. Емитуваме рекламни материјали...

Последни написи

РЕЦЕСИЈАТА ТРОПА НА ВРАТА – ЦЕНАТА ЗА ЗАБАВЕНИОТ ЕКОНОМСКИ РАСТ МОРА ДА СЕ ПЛАТИ

Инвестициите во дигитализација на работењето и процесите во компаниите се неопходни. Компаниите се повеќе чувствуваат притисок и потреба да имплементираат современи ИТ решенија. Дали...

ЗЕЛЕНА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА БИЗНИСИТЕ

Воведувањето на „Зелениот план“ со цел постигнување на климатска неутралност до 2050 година,наметнува воведување на промени и ревизија на досегашниот начин на градење на...

ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИ СЕРВИС ЗА РАЗВОЈ НА БИЗНИСИТЕ

Интернетот направи револуција и го промени начинот на кој работат компаниите. Со него се овозможи директно поврзување на организациите кои соработуваат во деловното работење...

ИНТЕГРИРАНИ ТУРИСТИЧКИ ПОНУДИ ПОТЕНЦИЈАЛ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ

По прогласувањето на дел од Осоговските планини во 2020 год. и Малешево во 2021 год. за заштитени подрачја, Источниот регион од државата добива нова...

МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ВИСОКА ИНФЛАЦИЈА

Во справувањето со инфлацијата, клучна улога имаат мерките на Народната банка. Таква е состојбата и на светско ниво, улогата на централните банки во справувањето...
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE