НАСКОРО! Нова телевизија во етерот!

“Фолк” , потекнува од германскиот “Volk” во смисла „народот, како целина“.Фолк музиката има одредени карактеристики но не може конкретно да се определи преку чисто музички поими. Едно од значењата е тоа кое укажува на „стари песни, без познат изведувач“,а друго значење е дека музиката подлежи на еволуциски „процес на усно пренесување..модернизирањето и повторното модернизирање на музиката од страна на општеството што го дава фолк-карактерот на музиката“. Босански севдалинки , хравтско клапско пеење , црногорски гуслари , косовска шота , грчко сиртаки,македонски ора …Срцевината на Балканот во изворно издание . Единствено на FOLK TV. НАСКОРО!